SIELUNPUU

Vuorovaikutuksellista terapeuttista keskustelutukea.

Luovuusterapeuttisia menetelmiä.

 

 Haluan tukea sinua matkallasi syvempään itsetuntemukseen, henkilökohtaiseen kasvuun ja  kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. 

ammatillista, terapeuttista 

keskustelutukea

luottamuksellista

läsnäoloa ja  vuorovaikutusta

valinnan-vaihtoehtoja ja elinvoimaa

luovuus-terapeuttisilla menetelmillä

 yhteyden luomista omaan sisäiseen maailmaan

taidetyöskentelyn avulla