top of page

Terapia- ja hyvinvointipalvelut

Terapeuttisessa kohtaamisessa minulle on tärkeää luoda lempeä ja myötätuntoinen läsnäolon tila. Jokainen terapiaprosessi on yksilöllinen ja ainutlaatuinen ja etenee sinun prosessiasi ja tahtiasi kunnioittaen. Tapaamisessamme voit pysähtyä rauhassa itsesi äärelle, kuuntelemaan ja kohtaamaan tarpeitasi, pintaan nousevia tunteitasi ja reaktioitasi tästä hetkestä käsin,

 

Antaessamme itsellemme luvan pysähtyä luottamuksellisessa ja terapeuttisessa vuorovaikutuksessa,  voimme lisätä ymmärrystämme omaa elämäntarinaamme kohtaan. 

Lisääntyneen itsetuntemuksen myötä voimme alkaa suhtautua itseemme ja elämäntarinaamme myötätuntoisemmin ja arvostavammin. 

 

Elämän traumaattiset tapahtumat ja emotionaalinen traumatisoituminen vaikuttavat kehossamme, autonomisen hermoston tasolla. Turvallinen terapeuttinen ympäristö   mahdollistaa, luottamuksen syntymisen kautta, korjaavia kokemuksia sisäisestä turvallisuudesta.  Turvallisuuden tunteen vahvistumisen myötä kyky olla läsnä ja yhteydessä itseen ja muihin ihmisiin paranee vähitellen.   

Työtäni ohjaa 4-vuotinen Ihminen Tavattavissa-terapiakoulutus, 4-vuotinen taideterapeutin koulutus, muista koulutuksista saamani tieto ja ymmärrys, pitkä sosiaalialan asiakastyön kokemus sekä kokemusasiantuntijuus. 

iso logo.png
Omakuva pieni.jpg

Ihminen Tavattavissa-terapeutin vastaanotolle ei tarvitse lähetettä. Vastaanottokulut eivät kuulu Kela:n korvattavien palveluiden piiriin.

Terapiaprosessin kesto ja tapaamisten tiheys on aina yksilöllinen.

bottom of page