Olen tehnyt pitkän uran ihmissuhdetyössä sosiaalialan asiakastyössä sekä terapiatyön parissa. Työni lasten, nuorten, perheiden ja pariskuntien parissa on kutsunut minua ihmisenä kasvuun ja  vaikuttanut syvästi ihmiskuvaani yli 18-vuoden ajan. 

 

4-vuotinen Ihminen Tavattavissa-koulutus  (2009-2012)  antoi  ammatillisen pohjan terapeuttiselle työlleni. 4-vuotinen taideterapia koulutus suuntasi ammatillista työtäni kohti unelmaani luovasta työstä, jossa voin olla avuksi ja ihmisen oman kasvun ja voimaantumisen tukena. Valmistuin ryhmätaideterapeutiksi elokuussa 2020 ( Eino Roiha Instituutti  2017-2020, Ihmissuhdetyö ry 2008). Parhaillaan teen opinnäytetyötä sosionomiopintoihin liittyen ja haaveilen jatko-opinnoista.

Oma kiinnostukseni ihmissuhdetyöhön on herännyt henkilökohtaisten elämän kriisien,  oman ihmisenä kasvun ja  eheytymisprosessin myötä. Toipuminen kohti itseni näköistä ja luovempaa elämää alkoi, kun suostuin vihdoin myöntämään, etten selviydy yksin, ja lähdin hakemaan apua. 

Taideterapian avulla voimme tutkia ja havainnoida sisäistä maailmaa kuvien, sanojen ja liikkeen avulla. Luovan taidetyöskentelyprosessin kautta  mahdollistuu yhteys omiin tunteisiin ja tarpeisiin.

Kaikki tekeminen on vapaaehtoista, eikä mitään aiempaa kokemusta taidetyöskentelystä tarvita.  Lopputulosta ei arvioida ns. taiteellisten kriteereiden mukaan.  Taideterapiassa kaikki ilmaisu on arvokasta ja tärkeää, eikä mikään voi mennä "väärin".

"Taideterapiassa luova kuvallinen työskentely toimii terapian vuorovaikutuksen keskeisenä menetelmänä. Työskentely taidemateriaalien ja värien parissa mahdollistaa tunteiden ja kokemusten ilmaisun, käsittelyn sekä pohdinnan vuorovaikutuksessa terapeutin ja ryhmän kanssa. Terapian tavoitteena on edistää muun muassa asiakkaan itsetuntemusta, tunteiden käsittelyä, sosiaalisia taitoja ja psyykkistä hyvinvointia. Ryhmässä olo mahdollistaa luovan vuorovaikutuksen ja kokemusten jakamisen erilaisten ihmisten kanssa." (https://www.roihainstituutti.fi/taideterapiakoulutukset/taideterapia/)

Aiemmat koulutukset:

 • Symbolikoulutus, Melita Tulikoura 2018-2019.

 • Trauma kehossa ja keho trauman hoidossa, Marko Pynnönen, Helsingin kaupunki 2018.

 • Lapsen kehityksellinen trauma, Helsingin kaupunki 2018.

 • Adoptiopäivä, Yhteiset Lapsemme ry 2016-2017.

 • Adoptiokoulutus, Valvira 2016-2017.

 • Ihminen tavattavissa –terapeuttikoulutus, Addicta Oy Ab 2009-2014.

 • Symbolien eheyttävä voima, Melita Tulikoura ja Carita Hellsten 2014.

 • Psyykkinen traumatisoituminen-luentosarja, Traumaterapiakeskus 2012-2013.

 • Vertti –ryhmänohjaaja koulutus, Bitta Söderbom ja Omaiset mielenterveystyön tukena ry 2012.

 • Vanhemman Neuvo-ohjaajakoulutus, Lastensuojelun Keskusliitto 2010.

 • Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto, Järvenpään opisto 2009.

 • Ekspressiivisen taideterapian menetelmäkoulutus, Ihmissuhdetyö ry 2007-2008.

 • Valtiotieteen maisteri, Helsingin yliopisto 2001.