top of page

Ryhmät ja kurssit

Ryhmät ja kurssit hyödyntävät taideterapian kykyä lisätä ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja vahvistaa hyvää itsessä,  hyväksyvää yhteyttä itseä kohtaan ja keskinäistä ymmärrystä ihmisten välillä. 

Tunnesäätelytaitoja, ja tunne- ja kohtaamisen taitoja kysytään läpi elämän.  Koskaan ei ole liian myöhäistä syventää itsetuntemustaan,  oppia uusia taitoja ja toimintamalleja, jos sitä kaipaamme. Tarvitsemme kaikki toisiamme kasvaaksemme ja kehittyäksemme ihmisinä. Tarvitsemme tulla nähdyksi ja  kuulluksi tulemisen kokemuksia löytääksemme terveet rajat. Parhaiten se tapahtuu vastavuoroisissa ihmissuhteissa ja turvallisissa vuorovaikutustilanteissa,  ja harjoittelun myötä esimerkiksi vertaisryhmässä. 

 

Sielunpuun palvelut ovat traumainformoituja, mikä tarkoittaa luottamuksen, turvallisuuden ja  arvostavan kohtaamisen olevan kaiken toiminnan lähtökohta ja sen ytimessä.  

Sielunpuu tarjoaa luovia oman kasvun ja itsetuntemuksen ryhmiä ja kursseja aikuisille ja nuorille, tunnetaitoja ja vuorovaikutusta tukevia ryhmiä lapsille ja aikuisille. 

Löydät tulevat kurssit ajankohtaista osiosta.

tussityö meri HVT (kopio).jpg

Taideterapian avulla voimme tutkia ja havainnoida sisäistä maailmaa kuvien, sanojen ja liikkeen avulla. Luovan taidetyöskentelyprosessin kautta  mahdollistuu yhteys omiin tunteisiin ja tarpeisiin.

Kaikki tekeminen on vapaaehtoista, eikä mitään aiempaa kokemusta taidetyöskentelystä tarvita.  Lopputulosta ei arvioida ns. taiteellisten kriteereiden mukaan.  Taideterapiassa kaikki ilmaisu on arvokasta ja tärkeää, eikä mikään voi mennä "väärin".

"Taideterapiassa luova kuvallinen työskentely toimii terapian vuorovaikutuksen keskeisenä menetelmänä. Työskentely taidemateriaalien ja värien parissa mahdollistaa tunteiden ja kokemusten ilmaisun, käsittelyn sekä pohdinnan vuorovaikutuksessa terapeutin ja ryhmän kanssa. Terapian tavoitteena on edistää muun muassa asiakkaan itsetuntemusta, tunteiden käsittelyä, sosiaalisia taitoja ja psyykkistä hyvinvointia. Ryhmässä olo mahdollistaa luovan vuorovaikutuksen ja kokemusten jakamisen erilaisten ihmisten kanssa." (https://www.roihainstituutti.fi/taideterapiakoulutukset/taideterapia/)

Ajankohtaisia ryhmiä ja kursseja 2023:

Hämeen kesäyliopistossa

la 25.3.2023
pe 14.4.2023
pe 5.5.2023
pe 26.5.2023
la 10.6.2023

Sisäiset puutarhat
- taide porttina voim
avaroihin

Voiko arki olla hengittävää?

Aika, jossa elämme, vaatii meiltä jatkuvaa valppautta, nopeaa reagointia ja mukautumista alati vaihtuviin olosuhteisiin. Kuvitelma siitä, että vastaus arjen ongelmiin löytyy pelkkää rationaalista ajattelua hyödyntäen, on harha.

Taidelähtöinen työskentely murtaa arjen automaattiohjauksen. Taide avaa odottamattomia näkökulmia, jolloin uudet mahdollisuudet saavat tilaa näyttäytyä.
Taide antaa hengähdystauon ajattelun itseään toistavasta kehästä ja mahdollisuuden laskeutua läsnäolevaan tekemisen virtaan. Parhaimmillaan syntyy taianomainen tila, jossa tekemisestä tulee olemista ja portti luovaan ei-tietämisen tilaan avautuu.

Tällä taideterapiakurssilla luodaan tietoisesti tilaa pysähtyä käsillä olevaan hetkeen, omassa sisäisessä puutarhassa. Taide herättelee henkiin arjen pyörityksessä nuutuneita puoliamme. Kun uskallamme herkistyä itsellemme, voimme laskeutua taiteen kannateltavaksi ja kokea luovuuden kokonaisvaltaisen voiman.

Tässä 5 päivän prosessimaisesti syventyvässä koulutuksessa saat kokemuksellisia eväitä, joita voit soveltaa sekä henkilökohtaisesti että työssäsi. Osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta taidemenetelmistä, uteliaisuus riittää ja jokainen osaa. Taideterapia on monitaiteista. Yhdistämme kuvantekemistä, hengitystä ja liikettä, ääntä, kirjoittamista, mielikuvia ja symbolityöskentelyä.

Kouluttajat:

Laura Petterson on VTM, ryhmätaideterapeutti, sosiaalialan ammattilainen, Ihminen tavattavissa® -terapeutti
laura.petterson@sielunpuu.com, puh. 050 560 7110

Kirsi Virkkunen on ryhmätaideterapeutti, kirjallisuusterapiaohjaaja, työnohjaaja ja Luova Uniohjaaja® -kouluttaja
kirsi.virkkunen@fenixinspiration.fi, puh. 040 704 365

 

https://hameenkesayliopisto.fi/koulutus/4077/sisaiset-puutarhat-taide-porttina-voimavaroihin/

sydänlehti.JPG

Ajankohtaisia ryhmiä ja kursseja 2023:

Hämeen kesäyliopistossa

la 25.3.2023
pe 14.4.2023
pe 5.5.2023
pe 26.5.2023
la 10.6.2023

Sisäiset puutarhat
- taide porttina voim
avaroihin

Voiko arki olla hengittävää?

Aika, jossa elämme, vaatii meiltä jatkuvaa valppautta, nopeaa reagointia ja mukautumista alati vaihtuviin olosuhteisiin. Kuvitelma siitä, että vastaus arjen ongelmiin löytyy pelkkää rationaalista ajattelua hyödyntäen, on harha.

Taidelähtöinen työskentely murtaa arjen automaattiohjauksen. Taide avaa odottamattomia näkökulmia, jolloin uudet mahdollisuudet saavat tilaa näyttäytyä.
Taide antaa hengähdystauon ajattelun itseään toistavasta kehästä ja mahdollisuuden laskeutua läsnäolevaan tekemisen virtaan. Parhaimmillaan syntyy taianomainen tila, jossa tekemisestä tulee olemista ja portti luovaan ei-tietämisen tilaan avautuu.

Tällä taideterapiakurssilla luodaan tietoisesti tilaa pysähtyä käsillä olevaan hetkeen, omassa sisäisessä puutarhassa. Taide herättelee henkiin arjen pyörityksessä nuutuneita puoliamme. Kun uskallamme herkistyä itsellemme, voimme laskeutua taiteen kannateltavaksi ja kokea luovuuden kokonaisvaltaisen voiman.

Tässä 5 päivän prosessimaisesti syventyvässä koulutuksessa saat kokemuksellisia eväitä, joita voit soveltaa sekä henkilökohtaisesti että työssäsi. Osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta taidemenetelmistä, uteliaisuus riittää ja jokainen osaa. Taideterapia on monitaiteista. Yhdistämme kuvantekemistä, hengitystä ja liikettä, ääntä, kirjoittamista, mielikuvia ja symbolityöskentelyä.

Kouluttajat:

Laura Petterson on VTM, ryhmätaideterapeutti, sosiaalialan ammattilainen, Ihminen tavattavissa® -terapeutti
laura.petterson@sielunpuu.com, puh. 050 560 7110

Kirsi Virkkunen on ryhmätaideterapeutti, kirjallisuusterapiaohjaaja, työnohjaaja ja Luova Uniohjaaja® -kouluttaja
kirsi.virkkunen@fenixinspiration.fi, puh. 040 704 365

 

https://hameenkesayliopisto.fi/koulutus/4077/sisaiset-puutarhat-taide-porttina-voimavaroihin/

sydänlehti.JPG
bottom of page